Impressum

  • Naam en adres van de organisatie; Purely Skincare & Massage, Raam 43, 2801 VJ, Gouda, Nederland
  • De officiële juridische naam van de onderneming en de volledige naam van de geautoriseerde personen, zoals het ook in het handelsregister staat; Purely Skincare & Massage, Kimberley Op't Landt
  • E-mailadres en telefoonnummer; info@purely.nu, 06-24124655- 
  • Btw-nummer; 206931402
  • KvK-nummer; 53000900
  • Bankgegevens; IBAN rekeningnummer; NL02 ASNB 0781272106, 

       ter name van; Purely Skincare & Massage